Casa per coloro che bramano

(Huis voor hen die reikhalzen) | verkocht

In Umbrië:

Perugia, bovenop een steile heuvel gelegen stad van de Etrusken; een staalkaart van poorten, bogen en stegen. 

Dit is mijn favoriete middeleeuwse stad in Italië. In Umbrië is de natuur en architectuur robuuster en ongepolijster dan in het ernaast gelegen Toscane. 

De Romaanse architectuur hier is veelal opgetrokken uit tufsteen. Dat is fragiel, daarom zijn de raamopeningen klein en zijn er overal bogen toegepast ter ondersteuning. Aan veel gebouwen zijn in de loop der eeuwen onderdelen toegevoegd in recentere bouwstijlen. 

Het zijn hoge donkere gebouwen met kleine ramen waarvan er niet één recht boven de ander zit. Een wirwar van stegen en trapstraatjes. Trapjes naar voordeuren onder poorten. Alle combinaties die denkbaar zijn vind je hier. 

Melancholisch én een krachtige aanjager van mijn fantasie.

(House for those who yearn) | sold

In Umbria:

Perugia, the city of the Etruscans situated on top of a steep hill; a sample card of gates, arches and alleys. 

This is my favorite medieval city in Italy. In Umbria, nature and architecture is more robust and unpolished than in neighboring Tuscany. 

The Romanesque architecture here is mostly made of tuff. That is fragile, which is why the window openings are small and arches have been used everywhere for support. Over the centuries parts have been added to many buildings in more recent architectural styles. 

They are tall, dark buildings with small windows of which not one is directly above the other. A maze of alleys and stepped streets. Steps to front doors under gates. You can find all possible combinations here.

Melancholic and a powerful driver of my fantasy.