Draadplastieken

Hoge staketsels dragen een keramisch bootje en/of huisje. Deze vluchtweg c.q. schuilplaats verbeelden de onbeholpen voorbereidingen van de mensheid op de komende zondvloed.

Ander formaat is ook mogelijk!

Alle metaterra sculpturen kunnen in overleg 10 à 15x zo groot worden uitgevoerd voor in openbare ruimte of (privé-)park.
De sculpturen met een bootje maken dan zichtbaar hoe hoog de zeespiegel kan stijgen.

High scaffolds carry a terracotta boat and/or cottage. This escape route or refuge depicts the clumsy preparations of humanity on the coming deluge.

Another format is also possible!

All metaterra sculptures can be 10 à 15 times bigger produced for public space or (private) park. 
The sculptures with the small boat are showing the possible height of the sea level rise .