Stargaze

Draadijzer en paardenschedel, H 105cm

In 1997 gevonden door mijn broer en zijn zoon, in de buurt van Uluru/Ayers Rock, Australië.

Iron wire with a horse skull, H 105cm

Found in 1997 by my brother and his son, close to Uluru/Ayers Rock, Australia.