Werk in opdracht: Mezoeza

ca 21,2x5x2,2cm | in opdracht gemaakt

ca 21,2x5x2,2cm | commissioned

Een bezoeker van Open Ateliers vroeg mij een mezoeza te maken voor zijn nieuwe woning.
Omdat ik niet wist wat dat is heb ik dat opgezocht.

Mezoeza is een Hebreeuws woord dat letterlijk deurpost betekent.
Met mezoeza wordt zowel het kokertje als het rolletje met tekst aangeduid.
In de mezoeza zit een rolletje met een stukje tekst uit de bijbel.
Officieel is het rolletje van perkament, met de Hebreeuwse tekst geschreven door een officiële schrijver.

Mezoezas bestaan in talloze varianten, van zeer gedetailleerd tot uiterst abstract, maar allemaal dragen ze de letter ‘Shin’ ש de eerste letter van Sjaddai : God.

Ik heb een soort landschap gemaakt met vooraan een poort, dan een kronkelig pad dat leidt naar en stadsmuur met daarachter een stad: Jeruzalem.
In het klein verbeeld deze mezoeza het levenspad.

A visitor to Open Ateliers asked me to make a mezuzah for his new home.
Since I didn’t know what that is, I looked it up.

‘Mezuzah’ is a Hebrew word that literally means doorpost. Mezuzah refers to both the tube and the roll of text.
In the mezuzah is a roll with a piece of text from the Bible.
Officially, the scroll is made of parchment, with the Hebrew text written by an official scribe.

Mezuzas exist in countless variants, from very detailed to extremely abstract, but they all bear the letter ‘Shin’ ש the first letter of Shaddai : God.

I made a kind of landscape with a gate in front, then a winding path that leads to a city wall with a city behind it: Jerusalem.
In miniature, this mezuzah represents the path of life.