Oda al Puente

Brug terracotta | H 100cm

Romaanse bruggen vind ik mooie bouwsels.

Fraai, eenvoudig van vorm, doch zeer duurzaam. Bij voorbeeld in Spanje zijn er nog veel van deze oeroude bruggen intact en in gebruik. Onder andere door mensen die naar Santiago de Compostella pelgrimeren.

Ik vind bruggen een mooi symbool voor verbinding. 

Bruggen verbinden dorpen, steden en landstreken. Over rivieren en diepe dalen.
Maar het allerbelangrijkst:  bruggen maken ontmoetingen mogelijk tussen mensen en volken. 

Dit sculptuur is een ode aan de ontmoeting tussen mensen, culturen en religies.

Bridge terracotta | H 100cm

To me Roman bridges are beautiful structures. 

Beautiful, simple in shape, but very durable. In Spain, for example, many of these ancient bridges are still intact and in use. Among others by people who pilgrimage to Santiago de Compostella. 

I think bridges are a nice symbol for connection. 

Bridges connect villages, cities and regions. About rivers and deep valleys. Most importantly, bridges enable encounters between people and peoples. 

This sculpture is an ode to the encounter between people, cultures and religions.