Sabagh al-Khayr fi Marrakesh

H 86cm | Goede morgen Marrakesh | verkocht

In dit beeld worden elementen gebruikt die ik in verschillende Marrokaans steden heb gezien.
Moorse architectuur die zich spiegelt aan die in Andalusia.
Kenmerkend voor Marokkaanse architectuur zijn de kleine raamopeningen. Opvallend zijn hier een paar grote raamopeningen. Zij zijn gebaseerd op ramen in huizen van joodse bewoners.
Andere religie en cultuur: grote ramen kunnen worden toegepast.

H 86cm | Good morning Marrakesh | sold

In this sculpture I used elements that I have seen in various Moroccan cities.
Moorish architecture that mirrors that in Andalusia.
Small window openings are characteristic of Moroccan architecture.
A few large window openings are striking here. They are based on windows in the homes of Jewish residents.
Others religion and culture, large windows can be applied.