Zeeëgel / vulkanische kei

Gestrekt ijzerdraad, skelet van een zeeëgel of vulkanische kei, gevonden op Bali

De vormovereenkomst vind ik treffend. Het een is het restant van een ooit levend wezen. Het ander een levenloze restant van een vulkanische eruptie.

Stretched iron wire, skeleton of a sea urchin or volcanic boulder, found in Bali

I find the similarity in form striking. One is the remnant of a once living being. The other is a lifeless remnant of a volcanic eruption.